Bestuur

Een aantal enthousiaste en jonge vrijwilligers werken het hele jaar keihard om de afgesproken doelen van het JNL te realiseren. Op dit deel van de website kun je zien welke jongeren ervoor zorgen dat de projecten van het JNL ieder jaar naar behoren worden uitgevoerd. Ook denken zij na over nieuwe initiatieven, de toekomst van de organisatie en overleggen zij regelmatig met elkaar, de leden en de Provincie Limburg. Wil je ons komen versterken? Kijk dan hier!

Bestuur 2017

Dagelijks bestuur

Randy Beaumont
voorzitter
✉️ randy.beaumont@jnl.org | LinkedIn

 

 

Thijs van Dijk
penningmeester
✉️ thijs.vandijk@jnl.org | LinkedIn

 

 

Dienke Rutten
secretaris
✉️ dienke.rutten@jnl.org | LinkedIn

 

 

Bestuursleden/freelancers

Floor van der Meulen

Floor van der Meulen
bestuurslid
✉️ floor.vandermeulen@jnl.org | LinkedIn

 

 

Tim Dings
bestuurslid
✉️ tim.dings@jnl.org | LinkedIn

 

 

Josse Hoenen
bestuurslid
✉️ josse.hoenen@jnl.org | LinkedIn

 

 

laurategels

Laura Tegels
bestuurslid
✉️ laura.tegels@jnl.org

 

 

Daphne van Goor
bestuurslid
✉️ daphne.vangoor@jnl.org

 

 

Rick GodschalkRick Godschalk
freelancer
✉️ rick.godschalk@jnl.org | LinkedIn