fbpx

 

Ook Jongeren Netwerk Limburg (JNL) maakt zich, net als vele anderen waaronder de Limburgse politiek, zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. JNL is blij met het verzoek vanuit de provincie om eens na te denken over nieuwe initiatieven om intolerantie, specifiek onder jongeren, aan te pakken. In 2016 startte JNL dé beweging op voor tolerantie en tegen polarisatie, die ‘Tolerant Minds’ is gaan heten.

Doel

Een gedragsverandering onder jongeren (12-18 jaar) en hun ouders/verzorgers, die dient te leiden tot:

  • Meer onderling begrip, tolerantie en acceptatie
  • Het aanspreken en bevragen van de ander op de ervaren verschillen en tegenstellingen op basis van gelijkwaardigheid
  • Een verminderd angst en wantrouwen jegens anderen
  • Waarheidsvinding: mensen gaan zelf op zoek naar feiten en gegevens over de werkelijkheid en maken daarbij gebruik van betrouwbare bronnen (educate yourself)

Toelichting

Op 13 oktober 2016 vond in Ysselsteyn (Venray) een bijeenkomst plaats die gezien wordt als de start van de beweging. Er werd gesproken over ideeën en manieren om te voorkomen dat jongeren intolerant worden. Vanaf dat moment is er op basis van een nader onderzoek naar deze ideeën en concepten met jongeren zelf gesproken over de aanpak en zijn de partijen benaderd en gecontracteerd die ons kunnen helpen met het behalen van de doelstelling. De eerste pilot vindt plaats in Venray en is gestart onder de campagnenaam #RespectOn (zie https://www.respectvenray.nl). Gedurende 3 jaren vinden er diverse interventies plaats:

  • Vloggen: 6-12 jongeren gaan als vloggers aan de slag en openen een YouTube kanaal waarop het onderwerp aanhangig wordt gemaakt. De vloggers worden speciaal hiervoor begeleid door jongerenwerkers die zijn opgeleid hiervoor 
  • Startactiviteit onderwijs: najaar 2018 wordt het startsein gegeven voor #RespectOn op school, waar 300-400 leerlingen worden blootgesteld aan een bijzondere startactiviteit. Docenten worden getraind in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen
  • Interactief belevingstheater: in 3 jaar tijd trekt een speciaal hiervoor ontworpen theaterbeleving (SCHERP!) rond die wordt aangeboden via het verenigingsleven
  • Mediawijsheid: via het onderwijs worden trainingen/cursussen mediawijsheid aangeboden, die jongeren moet leren hoe om te gaan met sociale media en echte waarheidsvinding
  • De pedagogische coalitie: bestaande en professionele (zorg)structuren worden tegen het licht gehouden met het oog op snel ingrijpen en preventie. Mochten er problemen in ontwikkeling zijn, dan kan snel en adequaat ingrijpen erger voorkomen. Bestaande initiatieven worden aan elkaar gekoppeld zodat deze elkaar versterken
  • Campagne: #RespectOn krijgt een eigen beeldmerk zoals de BOB-campagne of campagne tegen zinloos geweld. De boodschap, die voor iedereen zichtbaar gaat worden, is dat we niets opschieten met intolerantie

Tot slot is er een onderzoeksbureau gekoppeld aan de campagne. Zij gaan onderzoeken en monitoren in hoeverre de interventies bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Bij gebleken succes wordt bekeken in hoeverre de activiteiten verder worden uitgerold in de provincie (en daarbuiten).

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.