fbpx

Jongereninspraak gemeenten

Het sociale domein is al een tijd in beweging. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan en dat betekent dat gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden zijn voor alle zorg voor, en hulp aan, kinderen, jeugdigen en hun ouders of verzorgers. In dat hele nieuwe speelveld dient ook de participatie van jongeren zelf geregeld te worden. Het Jongeren Netwerk Limburg ondersteunt in dat kader initiatieven die dat doel dienen. In de praktijk wordt de Gemeentelijke Jongerencliëntenraad in de Westelijke Mijnstreek (JCR) en de Jongerenraad in Roermond begeleid door een vrijwilliger van het JNL.

Doel

Beide initiatieven hebben als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeentebesturen over vraagstukken omtrent onderwerpen die jongeren direct en indirect raken. Door middel van het consulteren van hun achterban geven zij jongeren een stem bij het opstellen van beleid voor jongeren.

Toelichting

De JCR is een onafhankelijke adviesraad. Dat geldt ook voor de Jongerenraad Roermond. Het verschil tussen de beide raden is dat de JCR zich specifiek concentreert op advies rond ambulante jeugdhulp, terwijl de Jongerenraad Roermond zich breder oriënteert.

Vanuit JNL stellen we ten doel om jongerenparticipatie in de provincie Limburg te bevorderen. De begeleiding van initiatieven als de JCR en Jongerennraad Roermond bij het nastreven van haar doelen, de stempel die deze raden drukken op het beleid én de verbetering van de positie van deze jongeren sluit daarmee sterk aan bij deze doelstelling van het JNL.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.