Jongerencliëntenraad WM

Het sociale domein is al een tijd in beweging. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan en dat betekent dat gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden zijn voor alle zorg voor, en hulp aan, kinderen, jeugdigen en hun ouders of verzorgers. In dat hele nieuwe speelveld dient ook de participatie van jongeren zelf geregeld te worden. Het Jongeren Netwerk Limburg ondersteunt in dat kader initiatieven die dat doel dienen. In de praktijk wordt de Gemeentelijke Jongerencliëntenraad in de Westelijke Mijnstreek (JCR) o.a. begeleid door een vrijwilliger van het JNL.

Doel

De JCR heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeentebesturen in de Westelijke Mijnstreek, over vraagstukken omtrent ambulante jeugdhulp. Door middel van achterbanconsultaties geven zij jongeren die gebruik maken van ambulante jeugdhulp een stem bij het opstellen van het jeugdhulpbeleid.

Toelichting

In de Westelijke Mijnstreek, die bestaat uit de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, is gekozen voor een gezamenlijke aanpak en daarbinnen willen zij vooral van ‘buiten naar binnen’ werken en ‘niet over jongeren praten, maar met jongeren’. Dit heeft in februari 2015 geleid tot de oprichting van de JCR.

De JCR is een onafhankelijke adviesraad, die bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De JCR vertegenwoordigt alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die woonachtig zijn in één van de eerder genoemde gemeenten en gebruiken maken, hebben gemaakt of gaan maken van ambulante jeugdhulp.

Vanuit JNL stellen we ten doel om jongerenparticipatie in de provincie Limburg te bevorderen. De begeleiding van de JCR bij het nastreven van haar doelen, de stempel die deze raad namens jongeren kan drukken op het beleid en de bevordering van de positie van deze jongeren sluit daarmee sterk aan bij deze doelstelling van het JNL.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.