fbpx

Young Perspective My Care

Young Perspective My Care richt zich op cliëntenraden binnen instellingen voor jeugdhulp die actief zijn voor, en ten behoeve van, cliënten in instellingen. Ze bestaan uit cliënten van de betreffende instelling voor jeugdhulp. Taken en verantwoordelijkheden komen overeen, namelijk het behartigen van de belangen van cliënten. Deze taak is wettelijk verankerd. 

Ons aanbod aan cliëntenraden bestaat uit het organiseren van een jaarlijkse, fysieke bijeenkomst waarin scholing/training, ervaringsuitwisseling, kennisdeling en netwerken centraal staan. Buiten deze fysieke bijeenkomst worden de cliëntenraden aangesloten op het Young Perspective Online Platform (YPOP).

Meer weten of geïnteresseerd in dit project? Mail dan naar info@jnl.org