fbpx

My Cash, My Future!

Schulden en armoede nemen toe, ook onder jongeren. Vanaf 2017 is Jongeren Netwerk Limburg betrokken bij een pilot die armoede en schulden onder jongeren moet voorkomen, genaamd My Cash, My Future! Vanaf 2020 wordt JNL penvoerder voor het vervolg op de pilot.

Doel
Het interactief – en in nauwe samenwerking met jongeren/leerlingen – ontwikkelen, uitvoeren, testen en monitoren van het praktisch leerprogramma MCMF* in de leerjaren 2 en 3 Havo/VWO/VMBO van het Graaf Huyn College (670 leerlingen). De effecten van het leerprogramma worden gemeten op basis waarvan het programma continu wordt aangepast en verbeterd.

*MCMF = een leermethode die bestaat uit 10-14 bijeenkomsten waarin het leren omgaan met geld centraal staat. De inhoud is aangepast op de leeftijd. 

 Toelichting
Op 28 november 2017 vond in Sittard-Geleen een zogenaamde innovatiespint plaats onder de werknaam ‘No Cash, No Fun’. Jongeren Netwerk Limburg organiseerde mee. Meer dan 60 deelnemers bedachten ideeën om armoede onder jongeren te voorkomen en/of te bestrijden. Slechts 5 ideeën, gekozen door een jury en via stemming door het publiek, gingen door naar de volgende ronde. Het idee om (praktisch ingestoken) geldlessen te verzorgen op scholen was één van de gekozen concepten. De bedenkers zijn de Gemeentelijke Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (JCR) en DoorS2open. Het kreeg de naam My Cash, My Future!

 Gedurende opvolgende bijeenkomsten werd het concept steeds verder uitgewerkt en werden relevante partners betrokken en intensief aangehaakt. Inmiddels bestond de kerngroep uit JCR, DoorS2open, Partners in Welzijn (PIW) en Kredietbank Limburg. Het Graaf Huyn College (GHC) in Geleen zegde haar samenwerking toe om het concept uit te rollen.

 Na het indienen van een aanvraag en toezegging voor een pilot via de gemeente Sittard-Geleen, startte de werkzaamheden. Deze vonden plaats gedurende het grootste deel van het schooljaar 2018/2019. Inmiddels loopt in het schooljaar 2019/2020 de lesmethode voor de brugklassen. Middels een vervolg op de pilot in de brugklassen, zijn nu de tweede- en derdejaars leerlingen aan de beurt, waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat.  

Meer weten of geïnteresseerd in dit project? Mail dan naar info@jnl.org