Privacystatement

Deze website informeert u over Jongeren Netwerk Limburg. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Bezoekt u deze website of bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwerkt Jongeren Netwerk Limburg uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wj daarmee doen.

Soort gegevens

Op jnl.org verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam en mailadres gevraagd en uw persoonlijk bericht.

Cookies

Deze site maakt gebruik van een cookie van YouTube ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website. Ook gebruikt deze website een plug-in om de LinkedIn-pagina te delen. Lees de privacyverklaring van YouTube en LinkedIn om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Contactformulier meer informatie

Als u het contactformulier op jnl.org invult met het verzoek voor meer informatie, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox van onze webhostingsprovider en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons relatiebestand verwerkt.

Digitale nieuwsbrief

Onze relaties, klanten, en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij maximaal 2 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws aangeboden over Jongeren Netwerk Limburg en haar activiteiten. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Daarnaast vragen we naar je voornaam om de nieuwsbrief te personaliseren. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Jongeren Netwerk Limburg

Stationsstraat 4
6131 AZ Sittard
026-3723428
info [at] jnl.org