fbpx

Het Limburgs is geen officieel erkende taal, zoals het Fries, maar het is wel kenmerkend voor Limburg. Wat zou het raar zijn als er alleen nog maar Nederlands in Limburg werd gepraat, toch?

Doel

Het behouden en promoten van het Limburgs Dialect, in het bijzonder voor de doelgroep jongeren. Zij hebben de belangrijke taak om het dialect door te geven aan de volgende generaties!

Toelichting

In Nederland zijn er veel mensen die naast het standaard Nederlands nog steeds een dialect spreken. In Limburg spreekt ongeveer 70% van de inwoners dialect. Helaas moeten we concluderen dat in heel Nederland het aantal dialectsprekenden sterk terugloopt. Is dit het gevolg van een toenemende mobiliteit of van verbeterd onderwijs? Moeten we deze ontwikkeling proberen tegen te houden?

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat het Limburgse dialect niet verloren gaat. Want het Limburgs heeft een heel eigen taalsysteem met eigen klanken, zinsconstructies en uitdrukkingen. Het is een rijkdom indien je naast de beheersing van het standaard Nederlands ook nog het Limburgs dialect beheerst. Daarom is het JNL actief in de Raod veur ’t Limburgs. Deze raad is een commissie van personen die door Gedeputeerde Staten benoemd zijn om zorg te dragen voor het behoud van het Limburgse dialect. Samen met de streektaalfunctionaris voert de raad het werk uit. De raad zegt wat de streektaalfunctionaris moet doen en zorgt er mede voor dat dit werk van goede kwaliteit is.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.