fbpx

POLL

PollIn Limburg zijn 74 middelbare scholen. Er wordt onderwijs gegeven aan jongeren door volwassen docenten. Hoeveel invloed hebben jongeren zelf op dat onderwijs en de activiteiten die op school georganiseerd worden? Veel middelbare scholen in Limburg hebben hiervoor een leerlingenraad. In een leerlingenraad krijgen jongeren de kans hun steentje bij te dragen aan het bestuur en het onderwijs op hun school. Een pittige taak voor jongeren, gemiddeld zo tussen de 12-18 jaar. Hiervoor organiseert het JNL bijeenkomsten waarin leerlingenraden hun deskundigheid kunnen verhogen en hun vaardigheden verbeteren.  Samen met andere leerlingen uit Limburg is er uitwisseling van kennis mogelijk, ervaringen mogen gedeeld worden. Wat de ene leerlingenraad succesvol voor elkaar gekregen heeft, kan voor de andere leerlingenraad een bron van inspiratie zijn!

Doel

Het bevorderen van de deskundigheid van jongeren die participeren in een leerlingenraad teneinde een sterkere invloed te kunnen uitoefenen op hun school en het ontwikkelen op persoonlijk perspectief.

Toelichting

Op het Provinciaal Overleg Limburgse Leerlingenraden (POLL) komen verschillende leerlingenraden van Limburgse middelbare scholen bij elkaar om te leren hoe ze de plannen en de bijeenkomsten van hun leerlingenraad effectief kunnen opzetten om ook daadwerkelijk resultaat te boeken. Daar is kennis voor nodig maar ook vaardigheden zoals bijvoorbeeld: effectief vergaderen, samenwerken, initiatief nemen, een projectplan schrijven, activiteiten organiseren en weten hoe je omgaat met een docent die niet alleen je docent is maar soms ook je collega als het gaat om kwaliteit van onderwijs. Jongeren Netwerk Limburg biedt ieder jaar workshops aan waarin jongeren dit samen kunnen leren. Ieder jaar verschilt het precieze programma, zodat de leerlingenraden zich kunnen blijven ontwikkelen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.