fbpx

#RespectOn

Ook Jongeren Netwerk Limburg (JNL) maakt zich, net als vele anderen, zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. JNL is blij met het verzoek vanuit de provincie om eens na te denken over nieuwe initiatieven om intolerantie, specifiek onder jongeren, aan te pakken. In 2016 startte JNL de beweging op vóór tolerantie en tegen polarisatie, die Tolerant Minds is gaan heten. In het kader van de beweging is vanaf 2017 de campagne #RespectON gestart. Deze duurt tot eind 2020. Zie ook www.respectvenray.nl.

Doel
Een gedragsverandering onder jongeren (12-18 jaar) en hun ouders/verzorgers, die dient te leiden tot: 

  • Meer onderling begrip, tolerantie en acceptatie
  • Het aanspreken en bevragen van de ander op de ervaren verschillen en tegenstellingen op basis van gelijkwaardigheid
  • Een verminderd angst en wantrouwen jegens anderen
  • Waarheidsvinding: mensen gaan zelf op zoek naar feiten en gegevens over de werkelijkheid en maken daarbij gebruik van betrouwbare bronnen (educate yourself)

 Toelichting 

Op 13 oktober 2016 vond in Ysselsteyn (Venray) een bijeenkomst plaats die gezien wordt als de start van de beweging. Er werd gesproken over ideeën en manieren om te voorkomen dat jongeren intolerant worden. Vanaf dat moment is er op basis van een nader onderzoek naar deze ideeën en concepten met jongeren zelf gesproken over de aanpak en zijn de partijen benaderd en gecontracteerd die ons kunnen helpen met het behalen van de doelstelling. De eerste pilot vindt plaats in Venray en is gestart onder de campagnenaam #RespectOn. Tussen 2018 en eind 2020 vinden er diverse interventies plaats:

  • Activiteiten in het onderwijs (VO): 300-400 leerlingen doen mee aan een startactiviteit en participeren in gesprekken en dialogen in de mentorlessen. Docenten worden hiervoor getraind in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen. Tevens worden trainingen/cursussen mediawijsheid aangeboden, die jongeren moet leren hoe om te gaan met sociale media en echte waarheidsvinding.
  • Interactief belevingstheater: in 3 jaar tijd trekt een speciaal hiervoor ontworpen theaterbeleving (SCHERP!) rond die wordt aangeboden via het verenigingsleven.
  • De pedagogische coalitie: bestaande en professionele (zorg)structuren worden tegen het licht gehouden met het oog op snel ingrijpen en preventie.
  • Vloggen: jongeren gaan als vloggers aan de slag en openen een YouTube kanaal waarop het onderwerp aanhangig wordt gemaakt.
  • Communicatiecampagne: #RespectOn krijgt een eigen beeldmerk zoals de BOB-campagne of campagne tegen zinloos geweld. De boodschap, die voor iedereen zichtbaar gaat worden, is dat we niets opschieten met intolerantie.

Tot slot is er een onderzoeksbureau gekoppeld aan de campagne. Zij gaan onderzoeken en monitoren in hoeverre de interventies bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Bij gebleken succes wordt bekeken in hoeverre de activiteiten verder worden uitgerold in de provincie (en daarbuiten).

Meer weten of geïnteresseerd in dit project? Mail dan naar info@jnl.org